14 Mac 2019 – Bersemangat bergotong-royong. Team Timabalan Naib Canselor (Pembangunan) yang berbakat dan kreatif. Muafakat dalam melaksanakan tugas.