15 Januari 2019 – Bengkel Pemurnian Pelan Strategik Pejabat Timbalan Naib Canselor (Pembangunan) Tahun 2019.