Bengkel Kewangan Pejabat Timbalan Naib Canselor (Pembangunan) untuk pengurusan bayaran dan perolehan melalui sistem UTMFIN bagi Kumpulan Pelaksana pada 13hb Febuari 2019 dan Kumpulan Profesional pada 17hb Febuari 2019.