Program gotong-royong yang diadakan bersama-sama semua unit staf di pejabat JTNC(P).