18 September 2018, YBrs. Prof . Dr. Azlan bin Ab Rahman merasmikan kiosk Nescafe di Arked Lestari. Bersama membudayakan keusahawanan dikalangan warga kampus di UTM.