Sekalung Penghargaan diucapkan kepada Encik Azhari Bin Ahmad @ Salleh yang telah menyumbang bakti di Pejabat Timbalan Naib Canselor (Pembangunan). Diucapkan selamat datang kepada Encik Ahmad Riza’ain Bin Yusof yang menggantikan jawatan sebagai Pengurus Teknologi Maklumat di Pejabat Timbalan Naib Canselor (Pembangunan).