Misi & Visi

Misi

Menawarkan perkhidmatan produk berteraskan edupelancongan yang berkualiti dan seiring dengan kehendak semasa.

Visi

Sebagai pemacu kepada bidang edupelancongan dalam kampus di peringkat glokal.