Functions

1. Merancangmemantau dan mengurus semua aset di bawah pentadbiran Unit Kampus Ekopelancongan;

2. Pemudah cara perhubungan pelanggan untuk tempahan pakej Kampus Ekop-elancongan;

3. Mengurus komunikasi pemasaran Kampus Ekopelancongan (media cetakelektronik dan baharu);

4. Mengurus Tabung Kampus Ekopelancongandan

5. Mengurus aktiviti pakej Kampus Ekopelancongan yang ditempah berdasarkankeperluan pelanggan.