KENYATAAN SEBUT HARGA

NOMBOR SEBUT HARGA

SH/2020-41/U-1/SB/JHB

TAJUK

MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENYUSUNATUR PERABOT BERASASKAN FABRIK DI UTM JOHOR BAHRU, JOHOR (KONTRAK PUSAT SISTEM PANEL)

NOTA KHAS
  1. Sebut harga adalah dipelawa daripada kontraktor yang berdaftar dengan Sijil Kementerian Kewangan Malaysia (KONTRAK PUSAT SISTEM PANEL PERABOT KERUSI BERASASKAN KAIN)
  2. Segala butiran dan dokumentasi boleh didapati semasa waktu pejabat di Bahagian Kontrak Dan Perolehan, Jabatan Harta Bina, Universiti Teknologi Malaysia, Johor Bahru, Johor
  3. Bayaran dokumentasi dalam bentuk Wang Tunai/Wang Pos/Bank Draf di atas nama Bendahari UTM, Johor Bahru, Johor
  4. Dokumen hanya dikeluarkan kepada Wakil Syarikat yang namanya tercatat di dalam Sijil Pendaftaran Asal (PKK/Kementerian Kewangan Malaysia).  Sijil Pendaftaran Syarikat yang tiada nama di dalam Sijil Pendaftaran hendaklah membawa Surat Perwakilan Kuasa yang sah dari Syarikat.
  5. Sijil Pendaftaran Asal hendaklah dikemukakan semasa membeli dokumen.
  6. Pembelian sebutharga hanya boleh dibeli 3 bulan daripada tarikh tutup sebutharga.
  7. Surat pembaharuan CIDB hendaklah dikemukakan. Bahagian Kontrak hendaklah membuat pengesahan daripada CIDB.
KOD BIDANG @ CIDB

020101 (KONTRAK PUSAT SISTEM PANEL – PERABOT PEJABAT KERUSI BERASASKAN KAIN)

TARIKH JUAL

25/08/2020 – 01/09/2020

TARIKH TUTUP

07/09/2020

TARIKH TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK (WAJIB)

Tiada

PAUTAN E-PEROLEHAN KERJA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA