8 NOVEMBER 2018 – Gotong Royong UTMFleet Disertai Oleh Staf-Staf Di Unit UTMFleet.