HUBUNGI KAMI

UNIT RESIDEN

KEDIAMAN PELAJAR

 

Unit Residen

Seksyen Pengurusan Perniagaan

Bahagian Pengurusan Aset

Jabatan Timbalan Naib Canselor (Pembangunan)

Universiti Teknologi Malaysia

81310 UTM, Johor Bahru, Johor

 

Telefon : (6) 07 55 32549

Emel : asrama@utm.my

Laman Web : https://dvcdev.utm.my/hospitality

 

Waktu Pejabat : Ahad – Rabu (08.00 pagi – 05.00 petang)

Khamis (08.00 pagi – 03.30 petang)

KEDIAMAN STAF

 

Unit Residen

Seksyen Pengurusan Perniagaan

Bahagian Pengurusan Aset

Jabatan Timbalan Naib Canselor (Pembangunan)

Universiti Teknologi Malaysia

81310 UTM, Johor Bahru, Johor

 

Telefon : (6) 07 55 32007 / 31960

Emel : staff.housing@utm.my

Laman Web : https://dvcdev.utm.my/hospitality

 

Waktu Pejabat : Ahad – Rabu (08.00 pagi – 05.00 petang)

Khamis (08.00 pagi – 03.30 petang)

KOLEJ KEDIAMAN PELAJAR

KOLEJ RAHMAN PUTRA

 

(G01) Kolej Rahman Putra

Unit Residen

Seksyen Pengurusan Perniagaan

Bahagian Pengurusan Aset

Jabatan Timbalan Naib Canselor (Pembangunan)

Universiti Teknologi Malaysia

81310 UTM, Johor Bahru, Johor

 

Telefon : (6) 07 55 37246 / 37242

Emel : krp@utm.my

Laman Web : https://dvcdev.utm.my/hospitality

 

Waktu Pejabat : Ahad – Rabu (08.00 pagi – 05.00 petang)

Khamis (08.00 pagi – 03.30 petang)

KOLEJ TUN FATIMAH

 

(H01) Kolej Tun Fatimah

Unit Residen

Seksyen Pengurusan Perniagaan

Bahagian Pengurusan Aset

Jabatan Timbalan Naib Canselor (Pembangunan)

Universiti Teknologi Malaysia

81310 UTM, Johor Bahru, Johor

 

Telefon : (6) 07 55 37259 / 37255

Emel : ktf@utm.my

Laman Web : https://dvcdev.utm.my/hospitality

 

Waktu Pejabat : Ahad – Rabu (08.00 pagi – 05.00 petang)

Khamis (08.00 pagi – 03.30 petang)

KOLEJ TUN RAZAK

 

(K01) Kolej Tun Razak

Unit Residen

Seksyen Pengurusan Perniagaan

Bahagian Pengurusan Aset

Jabatan Timbalan Naib Canselor (Pembangunan)

Universiti Teknologi Malaysia

81310 UTM, Johor Bahru, Johor

 

Telefon : (6) 07 55 37277 / 30542

Emel : ktr@utm.my

Laman Web : https://dvcdev.utm.my/hospitality

 

Waktu Pejabat : Ahad – Rabu (08.00 pagi – 05.00 petang)

Khamis (08.00 pagi – 03.30 petang)

KOLEJ TUN HUSSEIN ONN

 

(L01) Kolej Tun Hussein Onn

Unit Residen

Seksyen Pengurusan Perniagaan

Bahagian Pengurusan Aset

Jabatan Timbalan Naib Canselor (Pembangunan)

Universiti Teknologi Malaysia

81310 UTM, Johor Bahru, Johor

 

Telefon : (6) 07 55 32624 / 32593

Emel : ktho@utm.my

Laman Web : https://dvcdev.utm.my/hospitality

 

Waktu Pejabat : Ahad – Rabu (08.00 pagi – 05.00 petang)

Khamis (08.00 pagi – 03.30 petang)

KOLEJ TUN DR. ISMAIL

 

(M01) Kolej Tun Dr. Ismail

Unit Residen

Seksyen Pengurusan Perniagaan

Bahagian Pengurusan Aset

Jabatan Timbalan Naib Canselor (Pembangunan)

Universiti Teknologi Malaysia

81310 UTM, Johor Bahru, Johor

 

Telefon : (6) 07 55 31952 / 31951

Emel : ktdi@utm.my

Laman Web : https://dvcdev.utm.my/hospitality

 

Waktu Pejabat : Ahad – Rabu (08.00 pagi – 05.00 petang)

Khamis (08.00 pagi – 03.30 petang)

KOLEJ TUANKU CANSELOR

 

(S01) Kolej Tuanku Canselor

Unit Residen

Seksyen Pengurusan Perniagaan

Bahagian Pengurusan Aset

Jabatan Timbalan Naib Canselor (Pembangunan)

Universiti Teknologi Malaysia

81310 UTM, Johor Bahru, Johor

 

Telefon : (6) 07 55 35657 / 35658

Emel : ktc@utm.my

Laman Web : https://dvcdev.utm.my/hospitality

 

Waktu Pejabat : Ahad – Rabu (08.00 pagi – 05.00 petang)

Khamis (08.00 pagi – 03.30 petang)

KOLEJ PERDANA

 

(U01) Kolej Perdana

Unit Residen

Seksyen Pengurusan Perniagaan

Bahagian Pengurusan Aset

Jabatan Timbalan Naib Canselor (Pembangunan)

Universiti Teknologi Malaysia

81310 UTM, Johor Bahru, Johor

 

Telefon : (6) 07 55 36619 / 36609

Emel : pejabatkolejperdana@utm.my

Laman Web : https://dvcdev.utm.my/hospitality

 

Waktu Pejabat : Ahad – Rabu (08.00 pagi – 05.00 petang)

Khamis (08.00 pagi – 03.30 petang)

KOLEJ 9 DAN 10

 

(UA1) Kolej 9 dan 10

Unit Residen

Seksyen Pengurusan Perniagaan

Bahagian Pengurusan Aset

Jabatan Timbalan Naib Canselor (Pembangunan)

Universiti Teknologi Malaysia

81310 UTM, Johor Bahru, Johor

 

Telefon : (6) 07 55 35017 / 35015

Emel : kolej910@utm.my

Laman Web : https://dvcdev.utm.my/hospitality

 

Waktu Pejabat : Ahad – Rabu (08.00 pagi – 05.00 petang)

Khamis (08.00 pagi – 03.30 petang)

KOLEJ DATIN SERI ENDON

 

(W1) Kolej Datin Seri Endon

Unit Residen

Seksyen Pengurusan Perniagaan

Bahagian Pengurusan Aset

Jabatan Timbalan Naib Canselor (Pembangunan)

Universiti Teknologi Malaysia

81310 UTM, Johor Bahru, Johor

 

Telefon : (6) 07 55 37701 / 37702

Emel : kdse@utm.my

Laman Web : https://dvcdev.utm.my/hospitality

 

Waktu Pejabat : Ahad – Rabu (08.00 pagi – 05.00 petang)

Khamis (08.00 pagi – 03.30 petang)

KOLEJ DATO’ ONN JAAFAR

 

(XC01) Kolej Dato’ Onn Jaafar

Unit Residen

Seksyen Pengurusan Perniagaan

Bahagian Pengurusan Aset

Jabatan Timbalan Naib Canselor (Pembangunan)

Universiti Teknologi Malaysia

81310 UTM, Johor Bahru, Johor

 

Telefon : (6) 07 55 37709 / 37708

Emel : kdoj@utm.my

Laman Web : https://dvcdev.utm.my/hospitality

 

Waktu Pejabat : Ahad – Rabu (08.00 pagi – 05.00 petang)

Khamis (08.00 pagi – 03.30 petang)