Nama aktiviti :  Pemeriksaan dan lawatan bersama Jabatan Mineral dan Geosains

Tarikh : 19hb Disember 2018

Tempat : Kampus UTM Johor Bahru