BAHAGIAN SENIBINA

SKOP KERJA

PENGURUSAN PROJEK
 • Melaksanakan pengurusan projek bangunan baru dan kerja tambahan bangunan
 • Melaksanakan pengurusan rekabentuk bangunan baru dan kerja tambahan bangunan
 • Menyediakan khidmat perundingan kerja senibina bangunan baru dan kerja tambahan bangunan
PENGURUSAN UBAHSUAI
 • Melaksanakan pengurusan projek ubahsuai dan naiktaraf
 • Melaksanakan pengurusan rekabentuk projek ubahsuai dan naiktaraf
 • Menyediakan khidmat perundingan kerja senibina projek ubahsuai dan naiktaraf
PENGURUSAN RUANG
 • Membangunkan inventori ruang universiti
 • Menyelaraskan pelaksanaan audit ruang
 • Menyediakan pelaporan audit ruang PTJ kepada pengurusan
 • Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Ruang Universiti
PENGURUSAN PERABOT DAN STOR TEKNIKAL
 • Menyediakan rekabentuk perabot baru dan anggaran kos awalan
 • Mengurus perolehan dan bekalan perabot
 • Melaksanakan pemantauan di peringkat pelaksanaan kontrak
 • Menguruskan penyenggaraan perabot
 • Menguruskan dan mengawalselia Stor Teknikal
 • Menyediakan khidmat perundingan rekabentuk perabot