BAHAGIAN AWAM

SKOP KERJA

UNIT BANGUNAN
 • Menguruskan data dan perancangan perlaksaan projek baikpulih kemudahan fasiliti.
  – Menguruskan kajian tapak secara terperinci dan menganalisis data kerosakan bangunan
  – Menyelaras bersama pelanggan dan bahagian lain di PHB.
 • Menguruskan persediaan bagi kerja-kerja perolehan baikpulih.
  i. Menguruskan maklumat teknikal.
  ii. Menguruskan maklumat kerja dan kuantiti kerja.
  iii. Menguruskan skop, spesifikasi dan lukisan.
 • Mengurus dan menyelaras kerja-kerja projek baikpulih di tapak.
  – Menyelaras perlaksanaan dan mutu kerja di tapak.
  – Menyelaras bersama pelanggan, unit dan bahagian lain di PHB.
  – Menguruskan mesyuarat teknikal dan mesyuarat tapak
  – Menguruskan tuntutan bayaran, kecacatan kerja dan penutupan akaun.
UNIT OPERASI & PENYELENGGARAAN
 • Pemeriksaan berkala kemudahan bangunan dan infra mengikut jadual.
 • Mencari kerosakan dan kecacatan.
 • Membaiki kerosakan secara proaktif.
 • Membaiki aduan kerosakan mengikut SOP.
UNIT INFRASTRUKTUR
 • Menjalani pelbagai tugas dalam penyelenggaraan infra dan kemudahan luar bangunan bagi kerja-kerja pembaikan, penggantian, pencegahan ; Jalan dan Perparitan, Pembentungan dan Sistem Kumbahan, Paip Bekalan dan Kolam Air, Saliran dan Pagar Sempadan, mengikut proses kerja, peraturan dan standard kualiti perkhidmatan.

PENGURUSAN BAHAGIAN

PENGURUSAN TERTINGGI DI BAHAGIAN AWAM

 Mohd Ishamuddin Bin Md Kusmin

Mohd Ishamuddin Bin Md Kusmin

Menjalankan Tugas Ketua Bahagian Awam

Mohamad Faizal Bin Wakiman

Mohamad Faizal Bin Wakiman

Ketua Unit Operasi & Penyelenggaraan

Mohd Izan Zharif Bin Kamaruddin

Mohd Izan Zharif Bin Kamaruddin

Ketua Unit Infrastruktur

Muhammad Khairi Azri Bin Roslan

Muhammad Khairi Azri Bin Roslan

Ketua Unit Bangunan

PENGUMUMAN

Gangguan Bekalan Air Di Kampus UTM Johor Bahru

GAMBAR - GAMBAR

UNIT-UNIT DI BAHAGIAN AWAM

 

 

Unit Bangunan

 

Unit Operasi dan Penyenggaraan

Unit Infra