PEJABAT PENGARAH

SKOP KERJA

UNIT PENTADBIRAN DAN SUMBER MANUSIA
 • Pengurusan Modal Insan
 • Pembangunan Modal Insan
 • Pengurusan Kewangan dan Perolehan
 • Pengurusan Kualiti
 • Perancangan Strategik & KAI
UNIT PEMBANGUNAN DAN PERANCANGAN
 • Bertanggungjawab sepenuhnya kepada sistem (eCS) dengan memastikan keseluruhan proses kerja dapat diuruskan dengan baik
 • Penyediaan analisis data dan laporan prestasi setiap bahagian secara umum
 • Pengurusan bajet overhead meliputi perancangan, pengagihan, pemantauan dan perbelanjaan ie. Mengurus Universiti, pembangunan, PTJ, PGU 3 dan Tabung Mesra
 • Sekretariat permohonan perlaksanaan perolehan kerja oleh PTJ dibawah RM20k
 • Sekretariat bgi kerja lantikkan terus di bawah RM5k
UNIT TENAGA
 • Pengurusan program kecekapan tenaga
 • Urusetia Jawatan kuasa Pengurusan Tenaga UTM
 • Pengurusan projek dan inisiatif penjimatan tenaga
 • Pengurusan bajet Tabung Pengurusan Tenaga
 • Penyediaan analisis penggunaan tenaga elektrik
 • Pengurusan pelaporan penggunaan tenaga
 • Pengurusan bil tenaga elektrik setiap Pusat Tanggungjawab (PTJ)
UNIT KEWANGAN
 • Pengurusan pembayaran bagi kerja Tender, Sebutharga, Lantikan Terus, Requisition, Kerja Darurat dan bayaran bil inbois
 • Pengurusan perolehan bekalan & perkhidmatan ( permohonan pembelian dan cetakan Pesanan Tempatan)
 • Bayaran tuntutan staf, bayaran balik staf, pajar wang runcit (petty cash) dan pendahuluan perjalanan / pelbagai JHB
 • Pengurusan verifikasi harta tetap bagi tujuan pembayaran ( pemeriksaan fizikal aset)

our team

ABDOL FATTAH BIN ABU BAKAR

ABDOL FATTAH BIN ABU BAKAR

PENGARAH KERJA

Email: fatah@utm.my
Phone: 075530330

PUAN ASLIZA BINTI BAKAR

PUAN ASLIZA BINTI BAKAR

TIMBALAN PENGARAH KERJA

Email: asliza@utm.my
Phone: 0755303320

PUAN SUMI BINTI ISMAN

PUAN SUMI BINTI ISMAN

KETUA UNIT PENTADBIRAN DAN SUMBER MANUSIA

Email: sumi@utm.my
Phone: 075530512

MURHISHAM BIN MUKHAZIR

MURHISHAM BIN MUKHAZIR

KETUA UNIT PEMBANGUNAN DAN PERANCANGAN

Email: murhisham@utm.my
Phone:

PUAN NOOR 'AZLINDA BINTI MASKOR

PUAN NOOR 'AZLINDA BINTI MASKOR

KETUA UNIT TENAGA

Email: azlinda@utm.my
Phone: 075530286

SHAMSURI BIN SIDEK

SHAMSURI BIN SIDEK

KETUA UNIT KEWANGAN

Email: shams@utm.my
Phone: 075531257