Pelajar Sekolah/IPT (RM)

 

seunit / seorang

Dewasa (RM)

 

seunit / seorang

Bumperballs (per orang / 45-60 minit).
Lokasi:
  • Hutan Rekreasi.
39.00 39.00